Konkurz na stáže – Japonsko, Jižní Korea

Štítky

2. LF vyhlašuje v akademickém roce 2022–23 výběrové řízení na praktické stáže na partnerských univerzitách:

– dvě místa na univerzitě Seoul National University College of Medicine (SNU Medicine), Jižní Korea

– čtyři místa na Wakayma Medical University, Japonsko.

Hlásit se mohou studenti současného 4. a 5. ročníku magisterského studia všeobecného lékařství. Zájemci nejpozději do pondělí 9. ledna 2023 (půlnoc) odevzdají:

  1. Žádost o stáž. Formulář najdete v příloze.
  2. Životopis – nejlépe v angličtině (doporučujeme uvést extrakurikulární aktivity).
  3. Motivační dopis – maximálně 1 strana A4 (v čj nebo aj).

UPOZORNĚNÍ :

– Zájemci se mohou hlásit na jednu či obě destinace. Ve druhém případě je nutné dodat spolu se žádostí a CV také dva motivační dopisy (pro každou destinaci jeden).

– Doba trvání stáží jsou 4 týdny. Nominovaní studenti začnou se zahraniční univerzitou komunikovat (zadají přihlášku do jejich systému) s několikaměsíčním předstihem. Více informací naleznete v příloze.

– Vyjíždějící studenti obdrží stipendium ve výši 20 000 Kč z Fondu internacionalizace 2. LF. Žádost je nutné podat nejpozději do 1. června 2023. Zároveň mohou nominovaní studenti, kterým partnerská univerzita potvrdí přijetí, podat žádost do jarního kola Fondu mobility UK.

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Byrne, Oddělení zahraničních záležitostí, email: @email

Vytvořeno: 9. 12. 2022 / Upraveno: 9. 12. 2022 / Ing. Pavla Byrne