Klinické semináře Pediatrické kliniky v akademickém roce 2019/20

Semináře probíhají od 7.45 do 8.15
v seminární místnosti prof. Brdlíka
1D – dětský monoblok, řídicí úsek Pediatrické kliniky

7. 10. 2019

Zahájení výuky 6. ročníku

 

9. 10. 2019 Novorozenecký screening u dětí s nízkou porodní hmotností
MUDr. J. David, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
11. 10. 2019 Pískoty
MUDr. T. Doušová – Pediatrická klinika
 
14. 10. 2019 Exogenní alergická alveolitida
MUDr. Gondová – Pediatrická klinika
 
16. 10. 2019 Klinický přínos periferní kvantitativní CT denzitometrie a mechanografie pro dg. osteoporózy u chronicky nemocných dětí
MUDr. O. Souček, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
18. 10. 2019 PICC indikace a ošetření
MUDr. Pavlíčková – Klinika anestezie a resuscitace
 
11. 11. 2019 Možnosti vyšetření motility horního GIT
MUDr. T. Lerchová – Pediatrická klinika
 
13. 11. 2019 New insights on bioinformatic analysis from Exeter, UK
MUDr. S. Amaratunga – Pediatrická klinika
 
15. 11. 2019 Poslechové vyšetření plic - chrůpky
MUDr. V. Koucký – Pediatrická klinika
 
18. 11. 2019 Možnosti vyšetření motility horního GIT
MUDr. T. Lerchová – Pediatrická klinika
 
20. 11. 2019 Children Hospital of Philadelphia
MUDr. T. Doušová.– Pediatrická klinika
 
22. 11. 2019 Glomeruloskleróza asociovaná s obezitou
Prof. MUDr. T. Seeman, CSc. – Pediatrická klinika
 
25. 11. 2019 Makro AST jako příčina symptomatické elevace AST
MUDr. J. David, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
27. 11. 2019 Selhání střeva v dětském věku, důsledky dlouhodobé parenterální výživy
MUDr. K. Špičáková – Pediatrická klinika
 
29. 11. 2019 Doporučený postup pro diagnostiku CAH
MUDr. S. Koloušková, CSc. – Pediatrická klinika
 
2. 12. 2019 Blok krční páteře?
MUDr. S. Červíček – Pediatrická klinika
 
4. 12. 2019 Právní úskalí stížnostní agendy – kasuistika
JUDr. V. Dvořáková – Odd. nem Ombudsmana FNM
 
6. 12. 2019 Kožní projevy revmatických onemocnění u dětí
MUDr. H. Malcová, Ph.D. – Odd. revmatologie dětí a dospělých
 
16. 12. 2019 Zahájení výuky 6. ročníku
 
18. 12. 2019 Vzpomínka na Václava Havla
Prof. MUDr. J. Lebl, CSc. – Pediatrická klinika
 
20. 12. 2019 Rok v Oxfordu
MUDr. Ž. Varényiová – Pediatrická klinika
 
6. 1. 2020 Vzpomínky na léto – Diatábor 2019
MUDr. Petruželová, MUDr. Plachý – Pediatrická klinika
 
8. 1. 2020 Pískoty
MUDr. T. Doušová. – Pediatrická klinika
 
10. 1. 2020 Metody biomedicíncké informatiky při studiu chronických zánětlivých onemocnění u dětí
MUDr. I. Čopová – Pediatrická klinika
 
13. 1. 2020 COQ2 nefropatie
Mgr. M. Bezdíčka – Pediatrická klinika
 
15. 1. 2020 Nové syndromy multiorgánové autoimunity
Prof. MUDr. J. Lebl, CSc. – Pediatrická klinika
 
17. 1. 2020 Sexuální deviace v praxi
Mgr. J. Formánek, Ph.D. – Odd. spirituální péče
 
20. 1. 2020 MEDNIK syndrom: vzácná příčina selhání střeva
MUDr. K. Špičáková – Pediatrická klinika
 
22. 1. 2020 Nadměrný konzum soli a krevní tlak
Prof. MUDr. J. Janda, CSc. – Pediatrická klinika
 
24. 1. 2020 Kožní projevy revmatických onemocnění u dětí 2.část
MUDr. H. Malcová, Ph.D. – Odd. revmatologie dětí a dospělých
 
3. 2. 2020 Pneumonektomie u pacienta s cystickou fibrózou
MUDr. E. Fürstová – Pediatrická klinika
 
5. 2. 2020 Novinky v diagnostice a terapii rachitid
Prof. MUDr. Z. Šumník, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
7. 2. 2020 Electric impedance tomography
PD Dr. Med. Thomas Riedel, PhD. – Inselspital Bern, Švýcarsko
 
10. 2. 2020 Familiární neautoimunitní hypertyreóza ve 3 generacích : funkční studie
Doc. MUDr. O. Souček, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
12. 2. 2020 Chyby a omyly v diagnostice předčasné puberty
Doc. MUDr. M. Šnajdrová, CSc. – Pediatrická klinika
 
14. 2. 2020 Aktuality z oblasti intenzivní péče
MUDr. J. David, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
24. 2. 2020 Goodpastureův syndrom
MUDr.A. Liptáková – Pediatrická klinika
 
26. 2. 2020 Diagnostika a léčba RASopatií
Prof. MUDr. J. Lebl, CSc. – Pediatrická klinika
 
28. 2. 2020 COVID-19
MUDr. M. Trojánek – Infekční klinika Bulovka
 
2. 3. 2020 Dívka s progredující poruchou vědomí
MUDr. J. David, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
4. 3. 2020 Endokrinní komplikace dětské mozkové obrny
Prof. MUDr. J. Lebl, CSc. – Pediatrická klinika
 
6. 3. 2020 Seminář primářů dětských odd.
 
9. 3. 2020 Smith-Lemli-Opitzův syndrom
MUDr.L. Toni – Pediatrická klinika
 
11. 3. 2020 Respirační viry v motolské praxi
MUDr. P. Hubáček,Ph.D. – Ústav lékařské mikrobiologie
 
13. 3. 2020 Deprese a suicidialita u dětí
Prim. MUDr. Koutek – Dětská psychiatrická klinika
 
16. 3. 2020 Příspěvek k resuscitaci
Doc. F. Fencl, Ph.D.  – Pediatrická klinika
 
18. 3. 2020 Ultrasonografie střev v managementu IBD
MUDr. K. Mitrová, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
20. 3. 2020 Respirační viry v motolské praxi
MUDr. P. Hubáček, Ph.D. -  Ústav lékařské mikrobiologie
 
11. 5. 2020 Kasuistika – ložisko v plíci nejasné etiologie
MUDr. D. Megvinet Chucesov – Pediatrická klinika
 
13. 5. 2020 Děti, které se narodily malé na svůj gestační věk (SGA) etiologie, diagnostika, léčba
MUDr. L. Toni – Pediatrická klinika
 
15. 5. 2020 Seminář primářů dětských oddělení
 
18. 5. 2020 DXA v Motole a jak ji využít
Doc. MUDr. O. Souček, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
20. 5. 2020 Genová terapie SMA
MUDr.J. Haberlová – Dětská neurologická klinika
 
22. 5. 2020 Novinky ve virologii
MUDr. P. Hubáček, Ph.D. – Ústav lékařské mikrobiologie FNM
 
25. 5. 2020 Nezapomeňte změřit krevní tlak!
MUDr. P. Konopásek – Pediatrická klinika
 
27. 5. 2020 Ultrasonografie střev v managementu IBD
MUDr. K. Mitrová, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
29. 5. 2020 Výsledky léčby růstovým hormonem u dětí se syndromem Pradera-Williho
Mgr. A. Kodytková – Pediatrická klinika
 
1. 6. 2020 Vzácná příčina konjug. hyperbilirubinémie
MUDr. N. Krejčová – Pediatrická klinika
 
3. 6. 2020 Souvenir z Wu-Hanu
Prof. MUDr.J. Lebl, CSc. – Pediatrická klinika
 
5. 6. 2020 Detekce časných patofyziologických změn dýchání u malých dětí s chron. respiračním onemocněním
MUDr. V. Koucký – Pediatrická klinika
 
8. 6. 2020 Bolesti hlavy v dětském věku (s kasuistikou)
MUDr. M. Mamiňák – Klinika dětské neurologie
 
10. 6. 2020 Nové granty START pro PGS
Doc. MUDr.Š. Průhová, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
12. 6. 2020 Většinu variability mortality na COVID- 19 napříč státy lze vysvětlit demografickými parametry
Doc. MUDr. O. Hradský, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
15. 6. 2020 Co je k vidění ve službě aneb trocha nefrologie pohledem gastroenterologa
Doc. MUDr. J. Bronský, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
17. 6. 2020 Steroid rezistentní nefrotický syndrom – etiologie a léčba
MUDr.Š. Štolbová – Pediatrická klinika
 
19. 6. 2020 Seminář primářů dětských oddělení
 
22. 6. 2020 Bolesti hlavy v dětském věku II.
MUDr. M. Mamiňák – Klinika dětské neurologie
 
26. 6. 2020 Robotická pyeloplastika
MUDr. J. Trachta – Klinika dětské chirurgie
 
16. 9. 2020 Funkční studie WT1 variant u dětí s nefrotickým syndromem
Mgr. M. Bezdíčka – Pediatrická klinika
 
18. 9. 2020 Tubulopatie se solnými ztrátami
Doc. J. Zieg, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
30. 9. 2020 Vliv sérových hladin 25-hydroxycholekalciferolu na muskuloskeletílní systém u dětí s IBD
Mgr. K. Maratová – Pediatrická klinika
 
2. 10. 2020 Nesyndromické kolagenopatie jsou častou příčinou familiárně malého vzrůstu
MUDr. L. Plachý – Pediatrická klinika
 
12. 10. 2020 Vzácná geneticky podmíněná příčina syndromu DMO
MUDr. Pipková N. – Pediatrická klinika
 
14. 10. 2020 Rituximab v léčbě nefrotického syndromu u dětí
Doc. J.Zieg, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
16. 10. 2020 Seminář přimářů dětských oddělení
 
Vydáno: 7. 10. 2019 / Poslední aktualizace: 11. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor