Klinické semináře Pediatrické kliniky v akademickém roce 2019/20

Semináře probíhají od 7.45 do 8.15
v seminární místnosti prof. Brdlíka
1D – dětský monoblok, řídicí úsek Pediatrické kliniky

7. 10. 2019

Zahájení výuky 6. ročníku

 

9. 10. 2019 Novorozenecký screening u dětí s nízkou porodní hmotností
MUDr. J. David, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
11. 10. 2019 Pískoty
MUDr. T. Doušová – Pediatrická klinika
 
14. 10. 2019 Exogenní alergická alveolitida
MUDr. Gondová – Pediatrická klinika
 
16. 10. 2019 Klinický přínos periferní kvantitativní CT denzitometrie a mechanografie pro dg. osteoporózy u chronicky nemocných dětí
MUDr. O. Souček, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
18. 10. 2019 PICC indikace a ošetření
MUDr. Pavlíčková – Klinika anestezie a resuscitace
 
Vydáno: 7. 10. 2019 / Poslední aktualizace: 11. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor