Klinické semináře Pediatrické kliniky v akademickém roce 2019/20

Semináře probíhají od 7.45 do 8.15
v seminární místnosti prof. Brdlíka
1D – dětský monoblok, řídicí úsek Pediatrické kliniky

7. 10. 2019

Zahájení výuky 6. ročníku

 

9. 10. 2019 Novorozenecký screening u dětí s nízkou porodní hmotností
MUDr. J. David, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
11. 10. 2019 Pískoty
MUDr. T. Doušová – Pediatrická klinika
 
14. 10. 2019 Exogenní alergická alveolitida
MUDr. Gondová – Pediatrická klinika
 
16. 10. 2019 Klinický přínos periferní kvantitativní CT denzitometrie a mechanografie pro dg. osteoporózy u chronicky nemocných dětí
MUDr. O. Souček, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
18. 10. 2019 PICC indikace a ošetření
MUDr. Pavlíčková – Klinika anestezie a resuscitace
 
11. 11. 2019 Možnosti vyšetření motility horního GIT
MUDr. T. Lerchová – Pediatrická klinika
 
13. 11. 2019 New insights on bioinformatic analysis from Exeter, UK
MUDr. S. Amaratunga – Pediatrická klinika
 
15. 11. 2019 Poslechové vyšetření plic - chrůpky
MUDr. V. Koucký – Pediatrická klinika
 
18. 11. 2019 Možnosti vyšetření motility horního GIT
MUDr. T. Lerchová – Pediatrická klinika
 
20. 11. 2019 Children Hospital of Philadelphia
MUDr. T. Doušová.– Pediatrická klinika
 
22. 11. 2019 Glomeruloskleróza asociovaná s obezitou
Prof. MUDr. T. Seeman, CSc. – Pediatrická klinika
 
25. 11. 2019 Makro AST jako příčina symptomatické elevace AST
MUDr. J. David, Ph.D. – Pediatrická klinika
 
27. 11. 2019 Selhání střeva v dětském věku, důsledky dlouhodobé parenterální výživy
MUDr. K. Špičáková – Pediatrická klinika
 
29. 11. 2019 Doporučený postup pro diagnostiku CAH
MUDr. S. Koloušková, CSc. – Pediatrická klinika
 
2. 12. 2019 Blok krční páteře?
MUDr. S. Červíček – Pediatrická klinika
 
4. 12. 2019 Právní úskalí stížnostní agendy – kasuistika
JUDr. V. Dvořáková – Odd. nem Ombudsmana FNM
 
6. 12. 2019 Kožní projevy revmatických onemocnění u dětí
MUDr. H. Malcová, Ph.D. – Odd. revmatologie dětí a dospělých
 
16. 12. 2019 Zahájení výuky 6. ročníku
 
18. 12. 2019 Vzpomínka na Václava Havla
Prof. MUDr. J. Lebl, CSc. – Pediatrická klinika
 
20. 12. 2019 Rok v Oxfordu
MUDr. Ž. Varényiová – Pediatrická klinika
 
Vydáno: 7. 10. 2019 / Poslední aktualizace: 11. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor