Klinické semináře na Pediatrické klinice UK 2. LF a FN Motol

Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol vypisuje semináře pro zimní semestr 2019/2020. Semináře jsou určeny pro studenty i odbornou veřejnost.

Semináře probíhají od 7.45 hod. do 8.15 v seminární místnosti prof. Brdlíka, 1D – dětský monoblok, řídící úsek Pediatrické kliniky

Září–říjen
Pondělí 30. 9. 2019
Zahájení výuky 6. ročníku

Středa 2. 10. 2019
MUDr.  V. Janko, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
Představení nového odd. dětské lůžkové rehabilitace

Pátek 4. 10. 2019
MUDr. L. Hrdličková, Klinika dětské hematologie a onkologie
Spolupráce PK a dětského paliativního týmu FNM

 

Vydáno: 26. 9. 2019 / Poslední aktualizace: 26. 9. 2019 / Odpovědná osoba: Bc. Juan Zamora