Klinické semináře na Pediatrické klinice UK 2. LF a FN Motol

Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol vypisuje semináře pro zimní semestr 2019/2020. Semináře jsou určeny pro studenty i odbornou veřejnost.

Semináře probíhají od 7.45 hod. do 8.15 v seminární místnosti prof. Brdlíka, 1D – dětský monoblok, řídící úsek Pediatrické kliniky

Září – listopad
Pondělí 30. 9. 2019
Zahájení výuky 6. ročníku

Středa 2. 10. 2019
MUDr.  V. Janko, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
Představení nového odd. dětské lůžkové rehabilitace

Pátek 4. 10. 2019
MUDr. L. Hrdličková, Klinika dětské hematologie a onkologie
Spolupráce PK a dětského paliativního týmu FNM

Pondělí 21. 10. 2019
MUDr. L. Plachý – Pediatrická klinika
Mutace v NPR2 genu jsou častou příčinou dětí s familiárním malým vzrůstem

Středa 23. 10. 2019
MUDr. S. Amaratunga– Pediatrická klinika
New insights on bioinformatic analysis from Exeter, UK

Pátek 25. 10. 2019
Ing. J. Zikmund – Ústav soudního lékařství 2. LF UK
Možnosti toxikologických vyšetření u mladistvých

Pondělí 28. 10. 2019
SVÁTEK

Středa 30. 10. 2019
Doc.MUDr. F. Fencl, Ph.D.– Pediatrická klinika
Teduglutide u pacientů se syndromem krátkého střeva

Pátek 1. 11. 2019
MUDr. H. Malcová, Ph.D. – Odd. revmatologie dětí a dospělých
Otoky kloubů u dětí

Pondělí 4. 11. 2019
doc. MUDr. J. Zieg, Ph.D.
PŘES po transplantaci ledviny

Středa 6. 11. 2019
MUDr. Koukolská
Ultrazvuková mikční cystografie

Pátek 8. 11. 2019
seminář primářů dětských oddělení

 

Vydáno: 26. 9. 2019 / Poslední aktualizace: 26. 9. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora