Druhá část programu pro uchazeče o projekt Start

Proběhne 2. část vzdělávacího programu pro uchazeče o projekt Start. Akce se uskuteční v pátek 4. září 2020 od 13.00 do 16.00 hod. ve velké posluchárně 2. lékařské fakulty.

Program:

  • 12.50 až 13.00 registrace účastníků
  • 13.00 až 13.30 informace k celouniverzitnímu projektu Grantová schémata na UK
  • 13.30 až 14.00 projekt Start – podmínky účasti, složení týmu, formuláře, zprávy
  • 14.00 až 14.30 finanční schéma projektů Start
  • 14.30 až 15.30 možnosti změn v projektu
  • 15. 30 až 15.40 hodnocení projektů
  • 15.40 až 16.00 dotazy a diskuse

Zájem o svoji účast prosím vyjádřete zasláním svého jména na e-mail do 3. 9. 2020.

Podrobnější informace k projektu naleznete zde.

Reg. číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935
Vydáno: 31. 8. 2020 / Poslední aktualizace: 31. 8. 2020 / Odpovědná osoba: Kristýna Beldová