22. 9. 2022

Doc. Martin Vyhnálek (Neurologická klinika) bude spolupředsedat satelitnímu sympoziu se snídaní Od dysfunkčních mitochondrií k Alzheimerově nemoci: proč stárneme a jak být věčně mladý. Zeptali jsme se ho na vznik a pozadí norsko-českého projektu, o kterém se bude mluvit.

14. 9. 2022

Rozhovor s hlavním hostem sekce dětské hematologie na Vědecké konferenci.

7. 9. 2022

A conversation with Prof. Shahrokh Shariat about urology’s enticements, young urologists’ generation and recent trends in society and medicine. Prof. Shariat is the main guest in the Urology section of the Scientific Conference (Wednesday 12 October) and will lead the Career Development workshop). 

23. 8. 2022

Jedním z hlavních hostů Vědecké konference bude egyptolog a archeolog prof. Miroslav Bárta. Povídali jsme si s ním o kolapsech, změně politického paradigmatu a nových objevech v Egyptě.