Opustil nás prof. Ervín Adam

Štítky

Je vždy zarmucující, když náš svět opustí člověk, který pozitivně ovlivnil naše okolí a tím vlastně i život nás všech. Není pochyb o tom, že pan profesor Ervín Adam byl zcela mimořádnou osobností. Prožil velmi obtížný život, do kterého se promítly všechny negativní i pozitivní vlivy minulého století. Dvakrát musel začínat prakticky od nuly, i tak ale za sebou zanechal nesmazatelný vědecký i lidský odkaz. Na naši fakultu nikdy nezapomněl, i když posledních několik desetiletí prožil ve Spojených státech, měli bychom na to být náležitě hrdí. Hluboce si vážíme jeho efektivní a nezištné podpory mladých vědců. I proto zůstane ještě dlouhá desetiletí v paměti fakulty i nás všech.

Čest jeho památce.

prof. Marek Babjuk
děkan 2. lékařské fakulty UK

Všem doporučoval být aktivní, dokud to jde. Ve 101 letech zemřel virolog, mikrobiolog a donátor 2. lékařské fakulty prof. Ervín Adam

Vzpomíná Adamův žák a dlouholetý spolupracovník doc. Milan Macek sr. z Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol.

Vytvořeno: 11. 4. 2024 / Upraveno: 21. 4. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.