Zápisky ze senátu (17. října 2018)

Vstup do nového roku by měl být postupný, avšak první zasedání senátu trvalo přes dvě hodiny. Píše Adam Láznička, kreslí dr. Adam Kalina.


Vstup do nového roku by měl být pomalý, postupný, aby se člověk stihl adaptovat. To ovšem vůbec neplatilo o prvním zasedání senátu v tomto roce, které trvalo více než dvě hodiny.

Nejprve děkan shrnul události od minulého setkání, ať už to byl parník, Dobronice, nebo návštěva Žížaly, která prochází další etapou stavby. Diskuse se vedla z velké části o navýšení fakultního rozpočtu z prostředků ministerstva školství o více než 50 milionů korun. Nečekejme však, že by nám ministerstvo dalo peníze jen tak! Jako protislužbu musíme od příštího roku nabírat o 15 procent více studentů (což vychází na nějakých 207). Nedávno naštěstí vydal děkan na náš podnět opatření, jež stanoví, že kruhy by měly mít nejvíce 20 studentů, s náborem nových studentů tedy vzniknou jedenáctý a dvanáctý kruh.

Co se s penězi udělá? Nejprve je samozřejmě zapotřebí myslet na ty, jichž se nárůst počtu studentů dotkne jako prvních: učitelů preklinických ročníků. Přijmou se noví pedagogové, nakoupí se nové učební pomůcky, zkvalitní se výuka a zpětná vazba.

Ministerstvo mimo jiné požaduje „snížení studijní neúspěšnosti v průběhu studia“. To však neznamená, že učitelé dostanou zákaz vyhazovat od zkoušek! Ale dohlédne se na to, aby zkoušení bylo fér, ještě více se zjednoduší prerekvizity (jak jsme již informovali, korekvizity byly již zcela zrušeny), podpoří se ještě individuálnější přístup ke studentům. Šance na dostudování na naší fakultě je něco přes 85 procent a v těchto mezích bychom chtěli zůstat i nadále.

Senát schválil zadávací dokumentaci k dostavbě „hlavičky“ Žížaly. O postupu na stavbě budeme jistě brzy informovat. Stavba „ocásku“ zatím probíhá dle plánů a do konce tohoto akademického roku by měla být Žížala dokončena a vybavena.

Akademický senát vyhlásil volby pro příští funkční období. Více se dozvíte v samostatném článku a FAQ. Jen upozorním všechny, aby si v dostatečném předstihu před prvním kolem, které bude probíhat elektronickou formou, zkontrolovali své přihlašovací údaje na fakultní webové stránky (studenti přes CAS, pedagogové přes CAS nebo fakultní login).

A teď podle komisí. Legislativní připravovala volby, ekonomická se bohužel nesešla. Pedagogická se sešla s děkanem a proděkany a zabývala se různými tématy, mimo jiné úspěšností studentů prvního ročníku, organizací čtvrtého ročníku a anketou, kterou za minulý rok vyplnilo 38 procent studentů (trend je stále vzestupný). Anketa pro tento akademický rok byla spuštěna 23. října. Sociální komise připravuje seznam fakultních týmů, aby se pro ně zefektivnilo rozdělování finančních příspěvků.

Všem přejeme úspěšný vstup do nového akademického roku a za měsíc opět na viděnou!

Adam Láznička
místopředseda akademického senátu 2. lékařské fakulty

Vydáno: 23. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.