Výuka

Obecné informace

Základem výuky předmětu epidemiologie v magisterském programu (jednotýdenní výukový blok ve 4. ročníku) je obecná epidemiologie a metodologie. Navazuje aplikace epidemiologie při studiu a prevenci infekčních nemocí. Výuka je vedena Ústavem epidemiologie 2. LF UK a je zajišťována doc. MUDr. Danou Göpfertovou, CSc., a odborným asistentem MUDr. Zdeňkem Šmerhovským, Ph.D., externími lektory, prof. MUDr. Jiřím Beranem, CSc., MUDr. Jozefem Dlhým, Ph.D., a doktorandkou ústavu MUDr. Miroslavou Schreinerovou. Výukový blok je zakončen zápočtovým testem a zkouškou. Předpokládá se doplnění výuky samostatným studiem. K tomu účelu jsou připraveny studijní materiály a dvě vlastní učebnice („Průvodce epidemiologickou metodou“, „Obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí“ – nové vydání v roce 2013). K procvičení praktické aplikace poznatků je doporučena publikace „Praktická cvičení z epidemiologie“. Analogická výuka je vedena pro zahraniční studenty v anglickém jazyce.

Ústav nabízí a zajišťuje čtyři volitelné předměty pro studenty 4., 5. i 6. ročníku magisterského programu ve formě kombinace e-learningu a kontaktní výuky a tři volitelné předměty ve formě e-learningu pro zahraniční studenty:

 1. Vědecké důkazy v medicíně, který je s výhodou distančního nastudování veden převážně formou e-learningu s následnou kontaktní výukou ke konzultacím a diskusi.
 2. Očkování – od teorie k běžné praxi a za rámec výuky, kombinovaný kurz – e-learning s navazující kontaktní výukou.
 3. Vysoce virulentní nákazy, předmět doplňující a rozšiřující výuku epidemiologie infekčních nemocí o problematiku vysoce nakažlivých nákaz, které představují globální problémy, včetně protiepidemických opatření. Formou je kombinovaný kurz – e-learning s navazující kontaktní výukou.
 4. Prevence a léčba zdravotních problémů při cestách do zahraničí.
 1. Vaccination, from theory to praxis and behind.
 2. Emerging infections.
 3. The prevention of health problems during travel

Ústav se podílí na výuce studijního programu Všeobecná sestra v předmětu ochrana veřejného zdraví. Také pro studentky tohoto programu jsou připraveny dva e-learningové kursy s tématikou očkování a cestovní medicíny.

Pracoviště je akreditováno pro vedení doktorské výuky (doktorského studia biomedicíny, specializačního i celoživotního studia). Doktorské studium absolvovalo a úspěšně zakončilo osm doktorandů: MUDr. Jana Dáňová, Ph.D., MUDr. Anna Jiráková, Ph.D., MUDr. Zuzana Sečníková, Ph.D., MUDr. Jana Votrubová, Ph.D., MUDr. Kateřina Jůzlová, Ph.D., MUDr. Jana Votrubová, Ph.D., MUDr. Lucie Rajská, Ph.D., a MUDr. Filip Rob, Ph.D. (doc. Göpfertová – školitel konzultant). V současné době probíhá v ústavu doktorské kombinované studium dalších dvou doktorandů.

Doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc., a MUDr. Zdeněk Šmerhovský, Ph.D., jsou jako organizátoři i lektoři trvale angažováni ve specializačním a kontinuálním doktorském vzdělávání lékařů. Tématické a opakované specializační kursy IPVZ, kurs akreditovaný MZČR „Kurs moderní epidemiologie“, opakované kursy SZÚ „Hodnocení zdravotních rizik“, „Základy epidemiologie“, opakované kursy obecné epidemiologie a metodologie pro doktorandy v biomedicínských oborech. Oba jsou autory řady akreditovaných e-learningových doktorských kursů.

Povolené absence

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
4. ročník
  Epidemiologie
Všeobecná sestra – Bc. studium
2. ročník
  Ochrana veřejného zdraví
 
Epidemiologie
4. ročník
Zápočet a zkouška
Literatura
 
Volitelné předměty
Pro české studenty jsou připraveny tři volitelné předměty v kombinaci e-learningu a kontaktní výuky:

 1. Očkování – od teorie k běžné praxi a za rámec výuky
 2. Vysoce nebezpečné nákazy
 3. EBM
 4. Prevence a léčba zdravotních problémů při cestách do zahraničí

Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu EBM a získání zápočtu

 
Výuka zahraničních studentů

Vydáno: 14. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 25. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor