Smluvní výzkum

Pracovníci 2. lékařské fakulty se dlouhodobě aktivně podílejí na vývoji nových léčivých preparátů, diagnostických a léčebných postupů, zdravotnických technologií a rovněž ověřují jejich účinnost. Výzkum a vývoj probíhá formou výzkumných projektů, smluvního výzkumu či běžných zakázek mnohdy v úzké spolupráci s FN Motol.

Máte-li zájem o spolupráci s našimi experty, kontaktujte skauta pro přenos technologií 2. LF UK doc. MUDr. Jakuba Otáhala, Ph.D., a to na @email  nebo +420 776 006 339.

Vytvořeno: 8. 2. 2016 / Upraveno: 26. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Ing. Renáta El Bourahi