Jak postupovat v případě objevu

Poradní kancelář pro problematiku duševního vlastnictví

Pomáháme v problematice duševního vlastnictví a transferu technologií a komercializace, případně vás zkontaktujeme s relevantními osobami.

Základní informace o prostředí Univerzity Karlovy pro tuto oblast

Dle zákona 527/1990 Sb. a opatření děkana č. 12/2020 bezprostředně po dosažení vynálezu či jiného potenciálního předmětu práv průmyslového vlastnictví (vyjma ochrannou známku), u kterého připadá v úvahu ochrana práv průmyslového vlastnictví (dále jen „vynález nebo jiný předmět práv průmyslového vlastnictví s komerčním potenciálem“), mají jeho původci, kteří jsou v pracovněprávním vztahu k univerzitě, povinnost vyplnit Oznámení o objevu a vynálezu (dále jen „Oznámení“ nebo „OOV“, více se dočtete na webu Univerzity Karlovy, formulář zde) a postoupit ho úředním postupem děkanovi své fakulty (řediteli další součásti). Již v této fázi kontaktujte fakultního technologického skauta.

Není-li stanoveno jinak, děkan příslušné fakulty nebo ředitel další součásti do tří měsíců od obdržení OOV rozhodne a sdělí původcům, zda univerzita má o využití daného vynálezu či jiného předmětu práv průmyslového vlastnictví zájem. Stejně může učinit rektor, pokud si předem v daném konkrétním případě písemně vyhradí rozhodovací pravomoc.

Konzultační hodiny dle dohody

Pro informace o postupu při podávání oznámení OOV a ochraně duševního vlastnictví kontaktujte skauta pro přenos technologií doc. MUDr. Jakuba Otáhala, Ph.D., na @email nebo +420 776 006 339 (případně vedoucí Oddělení pro vědu a výzkum Ing. Renátu Bourahi na tel. 22443 5828 či @email).

Poslední aktualizace: 12. 2. 2021 / Stanislava Palowska