Patenty a užitné vzory

Dle zákona 527/1990 Sb. a opatření rektora č. 33/2015 bezprostředně po dosažení vynálezu či jiného potenciálního předmětu práv průmyslového vlastnictví (vyjma ochranné známky), u kterého připadá v úvahu ochrana právy průmyslového vlastnictví (dále jen „vynález nebo jiný předmět práv průmyslového vlastnictví s komerčním potenciálem“), mají jeho původci, kteří jsou v pracovněprávním vztahu k Univerzitě povinnost vyplnit Oznámení o objevu a vynálezu (dále jen „Oznámení“ nebo „OOV“, více se dočtete na webu Univerzity Karlovy, formulář si můžete stáhnout zde) a postoupit ho úředním postupem děkanovi své fakulty (řediteli další součásti).

Není-li dále stanoveno jinak, děkan příslušné fakulty nebo ředitel další součásti je povinen do tří měsíců od obdržení OOV rozhodnout a sdělit původcům, zda Univerzita má o využití daného vynálezu či jiného předmětu práv průmyslového vlastnictví zájem. Stejně tak může učinit rektor, pokud si předem v daném konkrétním případě písemně vyhradí rozhodovací pravomoc.

Interní záležitosti upravuje opatření děkana č. 10/2015. Pro informace o postupu při podávání oznámení OOV a ochraně duševního vlastnictví kontaktujte vedoucí Oddělení pro vědu a výzkum Ing. Renátu Bourahi na tel. 22443 5828 či .

Vydáno: 8. 2. 2016 / Poslední aktualizace: 6. 6. 2019 / Odpovědná osoba: Ing. Renáta El Bourahi