Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
1. ročník
  Latinská lékařská terminologie
2. ročník
  Anglická terminologie
Fyzioterapie – Bc. studium
1. ročník
  Anglická terminologie
  Latinská odborná terminologie
Všeobecná sestra – Bc. studium
1. ročník
  Anglický jazyk odborný I
  Odborná latinská terminologie
2. ročník
  Anglický jazyk odborný II

Latina – studijní materiály (na přihlášení)

Podmínky získání zápočtu a vykonání zkoušky pro všechny předměty
Latinská lékařská terminologie – podmínky zápočtu a zkoušky

Poslední aktualizace: 18. 10. 2021 / Administrátor