Fakulta

MUDr. Sandra Plybon

9. 12. 2020

2006 (MUDr.)

praktická lékařka pro děti i dospělé (family medicine), funkční medicína

UCHealth, Loveland, Colorado, USA

MUDr. Barbora Vakrmanová

29. 9. 2020

2017 (MUDr.)

dětská hematoložka, doktorandka

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, výzkumná skupina CLIP (Childhood Leukaemia Investigation Prague)

MUDr. Michaela Biehl-Kotrová, Ph.D.

28. 7. 2020

2012 (MUDr.), 2016 (Ph.D.)

dětská hematoložka, postdoc

Unit for Hematological Diagnostic, University Medical Center Schleswig-Holstein, Campus Kiel, Germany; v současnosti na mateřské dovolené

MUDr. Bc. Mária Stratilová

14. 7. 2020

2019 (MUDr.)

neurochirurgyně a doktorandka

Neurochirurgická klinika fakulty zdravotníckych studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.