Medici pomáhají

0

Tomáš Čejka ze 4. ročníku Všeobecného lékařství pracuje jako dobrovolník na interně v Oblastní nemocnici Kolín.

0

Novinářka a fotografka Lenka Klicperová sbírala materiál k textu a fotky minulý týden v úterý a ve čtvrtek na urgentních příjmech FN Motol a Nemocnice Na Bulovce, kde dobrovolně pomáhají i studenti 2. lékařské fakulty.

0

Pavel Bakule z 1. ročníku pomáhá s administrativou a tříděním pacientů na Infekčním oddělení FN Motol.

0

Magdaléna Jelenová Ondřej Ferra, studenti 2. ročníku Všeobecného lékařství, jezdí už druhý týden jako dobrovolníci v odběrové sanitce Zdravotnické záchranné služby v Praze. Rozhovor.

0

Martin Horčička z 3. ročníku Všeobecné lékařství pracuje na kardiologické JIP Fakultní nemocnice v Motole už od léta. Teď je o to užitečnější.
 

0

Mariya Kalantay z 3. ročníku Všeobecného lékařství poslala hlášení z noční směny ve Fakultní nemocnici v Motole.