Zápis volitelných předmětů

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2023/2024
 • zápis v zimním semestru: 18. 9. – 30. 9. 2023
 • zápis v letním semestru: 6. 2. – 11. 2. 2024

Jak zjistit, které volitelné předměty jsou vypsány pro daný obor a ročník?

V SISu (i bez přihlášení)

 • volba Předměty;
 • v zeleném menu v položce „Nastavení“ zkontrolovat, zda je nastaven správný akademický rok, tj. 2023/24;
 • v zeleném menu zvolit položku „Prohlížení dle oborů/plánů“;
 • zvolit fakultu, obor/plán, ročník.
   

Zobrazí se předměty pro daný obor a ročník – nejprve povinné, dále případně povinně volitelné a poslední skupinou jsou volitelné předměty.


Postup předběžného elektronického přihlášení studenta na volitelné předměty v SISu

Po přihlášení do SISu:

 1. vyberte ikonu ;
 2. v zeleném menu v položce „Nastavení“ zkontrolujte, zda je nastaven správný akademický rok, tj. 2023/2024;
 3. v menu vyberte položku „Zápis (vlastní)“ (Pozor! Až do uvolnění možnosti zápisu VP pro daného studenta se v seznamu fakult nezobrazí 2. LF UK.);
 4. ve filtru „Garant“ vyberte pracoviště zajišťující VP nebo VP jiným způsobem vyhledejte (dle kódu předmětu, názvu apod.);
 5. vyberte požadovaný předmět a potvrďte volbu tlačítkem „Zapsat“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Systém nabídne rozvrhové lístky (vypsané termíny) a student si vhodný termín zvolí (tím se VP zobrazí v osobním rozvrhu studenta v SISu).
 2. Dále je třeba, aby v systému proběhla kontrola prerekvizit (případně jiných interních údajů). Student provede tuto kontrolu kliknutím v menu na položku „Kontrola“ a pak klikne na tlačítko „Žádost o kontrolu“ . Kliknutím na tlačítko „Obnovit výsledek“ se zobrazí výsledek kontroly.
 3. Nyní má student předmět předběžně zapsaný (tj. je elektronicky přihlášený).

Po uplynutí termínu elektronického zápisu budou předběžně zapsané volitelné předměty závazně nagenerovány všem studentům do SISu.

Poslední aktualizace: 25. 9. 2023 / Hedvika Hubáčková