Volitelné předměty

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2019/20
 • zápis v zimním semestru: 9. 9. – 30. 9. 2019
 • zápis v letním semestru: 10. – 16. 2. 2020

Samotný zápis volitelného předmětu probíhá ve dvou krocích:

 1. Předběžné přihlašování (předběžný zápis) k VP – elektronicky ve Studijním informačním systému (SIS). Bude probíhat dle harmonogramu.
 2. Závazný zápis předmětu na Studijním oddělením s potvrzením v indexu.

Jak zjistit, které volitelné předměty jsou vypsány pro daný obor a ročník?

V SISu (i bez přihlášení)

 • volba Předměty;
 • v zeleném menu v položce „Nastavení“ zkontrolovat, zda je nastaven správný ak. rok 2019/20;
 • v zeleném menu zvolit položku „Prohlížení dle oborů/plánů“;
 • zvolit fakultu, obor/plán, ročník.
   

Zobrazí se předměty pro daný obor a ročník – nejprve povinné, dále případně povinně volitelné a poslední skupinou jsou volitelné předměty.


Postup předběžného elektronického přihlášení studenta na volitelné předměty v SISu

Po přihlášení do SISu:

 1. vyberte ikonu ;
 2. v zeleném menu v položce „Nastavení“ zkontrolujte, zda je nastaven správný akademický rok 2019/20;
 3. v menu vyberte položku „Zápis (vlastní)“ (Pozor! Až do uvolnění možnosti zápisu VP pro daného studenta se v seznamu fakult nezobrazí 2. LF UK.);
 4. ve filtru „Garant“ vyberte pracoviště zajišťující VP nebo VP jiným způsobem vyhledejte (dle kódu předmětu, názvu apod.);
 5. vyberte požadovaný předmět a potvrďte volbu tlačítkem „Zapsat“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Systém nabídne rozvrhové lístky (vypsané termíny) a student si vhodný termín zvolí (tím se VP zobrazí v osobním rozvrhu studenta v SISu).
 2. Dále je třeba, aby v systému proběhla kontrola prerekvizit (případně jiných interních údajů). Student provede tuto kontrolu kliknutím v menu na položku „Kontrola“, a pak klikne na tlačítko „Žádost o kontrolu“ . Kliknutím na tlačítko „Obnovit výsledek“ se zobrazí výsledek kontroly.
 3. Nyní má student předmět předběžně zapsaný (tj. je elektronicky přihlášený).

V termínu dle harmonogramu se student s indexem dostaví na Studijní oddělení, kde mu bude předmět závazně zapsán do indexu i do studijních povinností a předběžný zápis bude změněn na závazný. Bez tohoto kroku nemůže být předmět splněn!

Je nezbytné, aby před návštěvou Studijního oddělení student odebral v SISu předběžně zapsané předměty, které nebude chtít závazně zapsat! Referentka nemá možnost v SISu jednoduchým způsobem studentovi předběžně zapsané předměty odebrat!

Vydáno: 16. 10. 2015 / Poslední aktualizace: 2. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Marie Havlová