Student

6. 5. 2019

0

Podrobnosti v příloze.

0

Přehledný kalendář akcí našich studentských spolků připravil Stanislav Štrba.

0

Odpovědi a reakce pracovišť a garantů předmětů naleznete na webové stránce Odpovědi pracovišť, dostupné jsou po přihlášení.

0

Deadline pro podávání přihlášek je 25. 4. 2019.

0

Možnost získání stipendia pro studenty 6. ročníků programu Všeobecné lékařství.

0

Divadlo kouzel Pavla Kožíška hledá zdravotníky na dětské tábory.

0

Využijte přístupů k prestižním medicínským časopisům a databázím.

0

Nemocnice Strakonice hledá lékaře pro pediatrii.

0

Plán seminářů na letní semestr 2018/2019

Ústav anatomie hledá zájemce o doktorské (Ph.D.) studium
0

Téma: Změny ve struktuře a v inhibičním systému hippokampu a parahipokampálních oblastí u mladých zvířat po status epilepticus (školitel prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.)

20. 5.  – 24. 6. 2019

0

Aktualizace, změna prodejní doby. Fakultní pláště, trička, případně další reklamní předměty můžete kupovat každé úterý a čtvrtek vždy od 13.30 do 15.30. Od ledna 2019 prodej probíhá v „pop-up“ prodejně v prostoru mezi Malou pravou a Malou levou posluchárnou.

0

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

0

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

0

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

0

Ústav patologické fyziologie 2. LF UK a Klinika kardiologie IKEM hledají zájemce o Ph.D. studium pro projekt v oblasti translační medicíny: Interakce mezi ledvinami a srdcem v patofyziologii srdečního selhání: experimentální studie s cílem definovat nové terapeutické cíle

0

Seznamte se s programem kursů pro letní semestr 2019.

10.–12. 6. 2019

0

Klinické semináře na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

10.–14. 6. 2019

0

Stipendijní pobyty v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Akademický rok 2018/19 – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

19.–21. 11. 2018, 28. 1., 4.–6. 2., 1.–3. 4., 8. 4. a 10.–12. 6. 2019

13., 15. a 16. 5. 2019