Aktuality pro studenty

0

Zápis studentů do vyšších ročníků se bude konat dle následujícího harmonogramu.

0

Zápis studentů přijatých do prvních ročníků se bude konat dle následujícího harmonogramu.

0

Kompletní rozpis úředních hodin Studijního oddělení v období od června do srpna 2019 naleznete v přiloženém dokumentu (pdf) níže.

0

Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje vypisuje možnost získání stipendia pro studenty 6. ročníků magisterského prezenčního studia lékařských fakult ve studijním programu všeobecné lékařství. Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena nejpozději do 31. 8. 2019.

0

Vyhlášení výzvy pětičlenného strategického uskupení CENTRAL-Kolleg pro rok 2019. Jedná se o nabídku tří CENTRAL-Kolleg studentských skupin vedených mladými vědci.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

6. 9. 2019

4. 9. 2019

9. 9. 2019

0

Ve dnech 8.–12. července 2019 se bude konat týdenní kurz Pokroky ve vybraných oblastech biomedicíny pro studenty lékařských fakult, zaměřený na získání nových poznatků a praktických zkušeností s výzkumnou činností.

0

Orientační týden 2019 je určen pro studenty všech prvních ročníků UK. Koná se 16.–20. září 2019, rezervace na jednotlivé přednášky bude spuštěna 9. září v 10.00. Akce má facebookovou událost.

0

Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol plánuje na přelomu června a července 2019 vypsat více rezidenčních míst...

Zlomeniny proximálního femuru
0

Co nabízí a čím se vyznačuje? Jedním ze spoluautorů je prof. David Kachlík (Ústav anatomie 2. LF UK).

0

Výuka tělesné výchovy končí pro obě fakulty v pátek 24. 5. 2019...

0

Doba trvání programu, který vychází z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020, je stanovena na 1. 1. 2020 – 31. 12. 2027. V případě zájmu o účast kontaktujte Oddělení pro vědu a výzkum 2. LF UK – Ing. Renáta Bourahi, do 20. 6. 2019.

0

Během kontinuální výuky si můžete nahradit chybějící prezence nebo si přijít zasportovat.

0

Plán seminářů na letní semestr 2018/2019

Ústav anatomie hledá zájemce o doktorské (Ph.D.) studium
0

Téma: Změny ve struktuře a v inhibičním systému hippokampu a parahipokampálních oblastí u mladých zvířat po status epilepticus (školitel prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.)

0

Aktualizace, změna prodejní doby. Fakultní pláště, trička, případně další reklamní předměty můžete kupovat každé úterý a čtvrtek vždy od 13.30 do 15.30. Od ledna 2019 prodej probíhá v „pop-up“ prodejně v prostoru mezi Malou pravou a Malou levou posluchárnou.

0

Stipendijní pobyty v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.