Základní specializační obory

Od 1. 7. 2017 lze, dle zákona č. 95/2004 Sb. v aktuálním znění, zařadit lékaře a zubního lékaře pouze do níže uvedených specializačních oborů.

1. Lékaři

Specializační obor

Základní kmen

Označení odbornosti

Minimální délka vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v základním kmeni

1. alergologie a klinická imunologie

interní nebo pediatrický

alergolog a klinický imunolog

4,5

2. anesteziologie a intenzivní medicína

anesteziologický

anesteziolog

4,5

3. cévní chirurgie

chirurgický

cévní chirurg

5

4. dětská a dorostová psychiatrie

psychiatrický nebo pediatrický

dětský a dorostový psychiatr

4,5

5. dětská chirurgie

chirurgický

dětský chirurg

5

6. dětská neurologie

neurologický nebo pediatrický

dětský neurolog

4,5

7. dermatovenerologie

dermatovenerologický

dermatovenerolog

4,5

8. endokrinologie a diabetologie

interní nebo pediatrický

endokrinolog a diabetolog

5

9. gastroenterologie

interní nebo chirurgický

gastroenterolog

5

10. geriatrie

interní nebo všeobecné praktické lékařství

geriatr

4

11. gynekologie a porodnictví

gynekologicko-porodnický

gynekolog a porodník

4,5

12. hematologie a transfuzní lékařství

interní nebo pediatrický

hematolog a transfuziolog

4,5

13. hygiena a epidemiologie

hygienicko-epidemiologický

hygienik a epidemiolog

4

14. chirurgie

chirurgický

chirurg

5

15. infekční lékařství

interní nebo pediatrický

infekcionista

4

16. kardiochirurgie

kardiochirurgický

kardiochirurg

6

17. kardiologie

interní

kardiolog

5

18. klinická biochemie

interní nebo pediatrický

klinický biochemik

4,5

19. klinická onkologie

interní

klinický onkolog

5

20. radiační onkologie

interní

radiační onkolog

5

21. lékařská genetika

interní nebo pediatrický nebo gynekologicko-porodnický

lékařský genetik

4

22. lékařská mikrobiologie

interní nebo pediatrický

lékařský mikrobiolog

4,5

23. maxilofaciální chirurgie

Maxilofaciálně-chirurgický

maxilofaciální chirurg

5

24. nefrologie

interní

nefrolog

5

25. neurochirurgie

neurochirurgický

neurochirurg

6

26. neurologie

neurologický

neurolog

4,5

27. nukleární medicína

interní nebo radiologický

lékař se specializovanou způsobilostí v nukleární medicíně

4

28. oftalmologie

oftalmologický

oftalmolog

4,5

29. ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

ortopedický

ortoped

5

30. otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

otorinolaryngologický

otorinolaryngolog

4,5

31. patologie

patologický

patolog

4,5

32. pediatrie

pediatrický

pediatr

4,5

33. plastická chirurgie

chirurgický

plastický chirurg

5

34. pneumologie a ftizeologie

interní

pneumolog

4

35. psychiatrie

psychiatrický

psychiatr

4,5

36. radiologie a zobrazovací metody

radiologický

radiolog

4,5

37. rehabilitační a fyzikální medicína

interní nebo chirurgický nebo pediatrický nebo ortopedický nebo neurologický

rehabilitační lékař

4

38. revmatologie

interní

revmatolog

5

39. soudní lékařství

patologický

soudní lékař

4,5

40. urgentní medicína

anesteziologický nebo chirurgický nebo interní nebo všeobecné praktické lékařství

urgentní lékař

5

41. urologie

urologický

urolog

5

42. vnitřní lékařství

interní

internista

5

43. všeobecné praktické lékařství

interní nebo všeobecné praktické lékařství

praktický lékař

3

2. Zubní lékaři

Specializační obor

Označení odbornosti

Minimální délka vzdělávání (v letech)

1. orální a maxilofaciální chirurgie

orální a maxilofaciální chirurg

5

2. ortodoncie

ortodontista

3

3. klinická stomatologie

klinický stomatolog

4

 

Poslední aktualizace: 19. 1. 2023 / Lucie Hanušková, MBA
Byla tato stránka užitečná?