Základní kmeny specializačního vzdělávání

Přehled základních kmenů:

 1. Anesteziologický
 2. Dermatovenerologický
 3. Gynekologicko-porodnický
 4. Hygienicko-epidemiologický
 5. Chirurgický
 6. Interní
 7. Kardiochirurgický
 8. Maxilofaciálněchirurgický
 9. Neurochirurgický
 10. Neurologický
 11. Oftalmologický
 12. Ortopedický
 13. Otorinolaryngologický
 14. Patologický
 15. Pediatrický
 16. Psychiatrický
 17. Radiologický
 18. Urologický
 19. Všeobecné praktické lékařství – nezajišťují lékařské fakulty, ale IPVZ

Základní kmen trvá 30 měsíců a po absolvování všech předepsaných požadavků je ukončen zkouškou. Po úspěšném ukončení základního kmene je lékaři vydán Certifikát o absolvování základního kmene.

 

Lékaři zařazení do oboru od 15. 10. 2020 dále

Lékaři zařazení od 15. 10. 2020 mohou postupovat pouze dle vzdělávacích programů základních kmenů, které upravuje vyhláška č. 397/2020 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů.

 

Lékaři zařazení do oboru od 1. 7. 2017 do 14. 10. 2020

Lékaři zařazení od 1. 7. 2017 postupují dle vzdělávacích programů základních kmenů, které upravuje vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů.

Pokud lékař neukončil vzdělávání v základním kmeni do 14. 10. 2020 může dokončit vzdělávaní i podle vyhlášky č. 397/2020 Sb.,o vzdělávání v základních kmenech lékařů, která je účinná od 15.10. 2020.

 

Lékaři zařazení do oboru do 30. 6. 2017

Lékaři zařazení do oboru do 30. 6. 2017 (vzdělávací programy 2005–2015) nadále postupují dle náplně vzdělávacích programů (kmenů i vlastního výcviku) platných v době jejich zařazení.

Základní kmen je ukončen absolvováním odborné praxe předepsané v příslušném kmeni a ve většině oborů i absolvováním povinných kurzů, testem, prezentací kazuistiky či pohovorem. Délka vzdělávání v příslušném základním kmeni je 24 měsíců. Po úspěšném ukončení základního kmene je lékaři vydán Certifikát o absolvování základního kmene.

Poslední aktualizace: 19. 1. 2023 / Lucie Hanušková, MBA