Předpoklady přístupu ke zkoušce po kmeni

Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je splnění všech požadavků stanovených vyhláškou č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů. Složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni je jednou z podmínek pro přihlášení k atestační zkoušce.

Uchazeč se hlásí nepozději 60 dnů před termínem zkoušky prostřednictvím přihlášky ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni, kterou podává na lékařské fakultě, u které je zařazen do specializačního oboru.

Pokud LF zjistí formální pochybení, neprodleně vyzve uchazeče k nápravě a doložení chybějících podkladů. V případě, že uchazeč na základě výzvy nezjedná nápravu a nedoloží chybějící podklady, nemůže být ke zkoušce pozván. Pokud však ke dni podání přihlášky ke zkoušce po ukončení v základním kmeni nebude splněna veškerá náplň příslušného kmene dle vyhlášky č. 221/2018 Sb., bude uchazeči přihláška s přílohami vrácena zpět.

Pokud uchazeč splnil všechny podmínky stanovené vyhláškou 221/2018 Sb., zákonem č. 95/2004 Sb. a vyhláškou č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, je fakultou pozván ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni 30 dní před termínem zkoušky. V pozvánce mu jsou sděleny konkrétní datum, hodina a místo, kam se má dostavit.

Vydáno: 17. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Lucie Hanušková, MBA