Další informace ke zkoušce po kmeni

 

Hodnocení zkoušky

 • zkouška se hodnotí slovy „prospěl“ nebo „neprospěl“
 • pokud byly odpovědi v některém z tematických okruhů ne zcela dostačující, ale nebyly prokázány zásadní neznalosti, může komise vyzvat uchazeče k odpovědi na doplňující tematický okruh (pouze jednou v celém průběhu)
 • v případě odstoupení od zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni a) před losováním tematických okruhů zkouška není hodnocena; b) po vylosování tematických okruhů nebo kdykoliv v průběhu zkoušky je zkouška hodnocena „neprospěl“
 • po úspěšném vykonání zkoušky provede předseda zkušební komise nebo jím pověřený člen záznam do průkazu odbornosti

Neúčast na zkoušce

 • omluva ze zkoušky – písemně před termínem zkoušky; za omluvu se považuje též odstoupení od zkoušky před jejím zahájením
 • nedostavení se ke zkoušce bez omluvy je hodnoceno „neprospěl“

Opakování zkoušky

 • zkouška po ukončeném vzdělávání v základním kmeni se může ve stejném kmeni opakovat nejvýše třikrát, nejdříve však za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky
 • v případě odstoupení od zkoušky před zahájením nebo řádné omluvy je možno přihlásit se ke zkoušce v nebližším dalším termínu

Úhrada za zkoušky po kmeni je stanovena nařízením vlády č. 324/2018 Sb. takto:

 • první pokus – bez poplatku
 • úhrada při prvním opakování zkoušky je 3 500 Kč
 • úhrada při druhém a třetím opakování zkoušky je 5 000 Kč

Pokyny k platbě (částka, v. s., č. ú.) budou uvedeny v pozvánce ke zkoušce po kmeni.

Certifikát

Po úspěšném absolvování zkoušky po kmeni vyhotoví fakulta certifikát o absolvování základního kmene. Po podpisu zástupcem ministerstva zajistí jeho předání absolventům zkoušky.

Vydáno: 17. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Lucie Hanušková, MBA