Základní kmeny specializačního vzdělávání

Lékaři zařazení do oboru od 1. 7. 2017

Lékaři zařazení od 1. 7. 2017 mohou postupovat pouze dle náplně jednotlivých základních kmenů, které upravuje vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů.

Základní kmen trvá 30 měsíců a po absolvování všech předepsaných požadavků je ukončen zkouškou.

Vzdělávací programy základních kmenů pro lékaře zařazené od 1. 7. 2017

Po úspěšném ukončení základního kmene je lékaři vydán Certifikát o absolvování základního kmene.

Přehled základních kmenů:
 1. Anesteziologický
 2. Dermatovenerologický
 3. Gynekologicko-porodnický
 4. Hygienicko-epidemiologický
 5. Chirurgický
 6. Interní
 7. Kardiochirurgický
 8. Maxilofaciálněchirurgický
 9. Neurochirurgický
 10. Neurologický
 11. Oftalmologický
 12. Ortopedický
 13. Otorinolaryngologický
 14. Patologický
 15. Pediatrický
 16. Psychiatrický
 17. Radiologický
 18. Urologický
 19. Všeobecné praktické lékařství – nezajišťují lékařské fakulty, ale IPVZ

Lékaři zařazení do oboru do 30. 6. 2017

Lékaři zařazení do oboru do 30. 6. 2017 (vzdělávací programy 2005–2015) nadále postupují dle náplně vzdělávacích programů (kmenů i vlastního výcviku) platných v době jejich zařazení.

Základní kmen je ukončen absolvováním odborné praxe předepsané v příslušném kmeni a ve většině oborů i absolvováním povinných kurzů, testem, prezentací kazuistiky či pohovorem. Délka vzdělávání v příslušném základním kmeni je 24 měsíců. Po úspěšném ukončení základního kmene je lékaři vydán Certifikát o absolvování základního kmene.

Vydáno: 28. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 13. 5. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Eva Jogheeová