Nové pracoviště zrychlí přenos znalostí a diagnostických metod mezi laboratoří a klinikou

Praha, 7. prosince 2015 – Ve čtvrtek 10. 12. proběhne na 2. lékařské fakultě slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor v rámci projektu Laboratoř VIAL. Nové unikátní interdisciplinární pracoviště vzniklo díky dotaci ministerstva školství. Jeho součástí je nejmodernější vybavení pro experimenty zlepšující diagnostiku vzácných život ohrožujících geneticky podmíněných chorob, dětských nádorů nebo leukemií. Cílem projektu nebylo stavět výzkumné centrum nově na zelené louce, ale navázat na úspěchy vědeckých týmů 2. LF UK, které úzce spolupracují s klinickými pracovišti Fakultní nemocnice v Motole.


Projekt Vývojový inkubátor funkčních analýz 2. LF UK (VIAL) na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze právě finišuje a připravuje se na plný provoz. Díky dotaci ve výši přes 70 milionů korun, poskytnuté ministerstvem školství v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) určené pražským vysokým školám, byly značně rozšířeny stávající kapacity a vzniklo nové unikátní interdisciplinární pracoviště nazvané Laboratoř VIAL, vybavené nejmodernější laboratorní technikou. Pracoviště bude těsně navázáno na Pediatrickou kliniku 2. LF UK, která je vrcholným pracovištěm v rámci ČR pro péči o dětské pacienty se vzácnými chorobami a syndromy. VIAL znamená v překladu z angličtiny „zkumavka na vzorky od pacientů a nebo léky“ a odkazuje na hlavní zaměření nové laboratoře, tedy rychlý přenos zkušeností a diagnostických metod mezi laboratoří a klinikou. Většina členů zapojených vědeckých týmů je v úzkém kontaktu s pacienty i jako lékaři, a mohou díky tomu okamžitě reagovat na klinické analytické a diagnostické požadavky, které rychlý rozvoj medicínského prostředí vytváří.

Cílem projektu nebylo stavět výzkumné centrum nově na zelené louce, ale navázat na úspěchy vědeckých týmů 2. LF UK, které úzce spolupracují s klinickými pracovišti Fakultní nemocnice v Motole. Hlavní část dotace tedy směřovala na přístroje využitelné spolupracujícími týmy a rozšiřující jejich diagnostické a vědecké možnosti v oblastech vzácných život ohrožujících geneticky podmíněných chorob, nádorů, leukemií a imunopatologií.

2. LF UK je mezi českými lékařskými fakultami díky těsné spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole jedinečná svým zaměřením na dětské pacienty. Nachází se zde několik unikátních pracovišť, včetně největší dětské onkologie, laboratoře CLIP, zkoumající dětské leukémie, kterou spoluzakládal a vede hlavní řešitel projektu prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D., z Kliniky dětské hematologie a onkologie, nebo jediného transplantačního centra pro transplantace ledvin u dětí. Koncentrují se tu pacienti se závažnými, často velmi vzácnými chorobami. Díky pokrokům molekulární biologie a extrémnímu poklesu cen genetických analýz (z milionů korun na desítky tisíc), které odhalí i nejmenší změny v genomu, mají lékaři nyní možnost poznat genetickou příčinu i u velmi vzácných, někdy unikátních chorob, či odhalit jednotlivé buňky odlišující se svou informací, např. buňky nádorové. Jedná se však o obrovská množství dat, představující velkou výzvu pro analýzu, při jejichž zpracování je nutná kooperace v rámci více týmů.

„Nejde nám o vědu jen z důvodu naší zvědavosti. Většina členů vědeckých týmů 2. LF UK je v kontaktu s pacienty jako lékaři. V popředí všeho je pacient, možnost rychle přenášet znalosti mezi laboratoří a klinikou je často hlavním cílem výzkumu,“ vysvětluje MUDr. Michal Malina, Ph.D., technický koordinátor projektu z Pediatrické kliniky 2. LF UK v Praze. „Na naší klinice například již několik let provádíme molekulárně genetická vyšetření u dětí s poruchami ledvin. Prokázání změny v některých genech je může uchránit od invazivní jehlové biopsie ledviny či dlouhodobé léčby kortikoidy a nežádoucích účinků, které s sebou nese. Bohužel současné metody vysvětlí diagnózu jen asi u 30 až 40 % těchto dětí, zbytek rodin a pacientů má změny tak unikátní a třeba i nikde nepopsané, že jedinou možností jsou metody sledující celý genetický plán a ne jen jeho část, tedy celogenomové sekvenování, s následným určením, zda bílkovina vzniklá dle tohoto plánu (či díky mutaci chybějící) není původcem choroby. Nové přístroje, pořízené v rámci projektu, mohou vyšetření významně zpřesnit,“ dodává lékař, který je mj. nositelem ceny České pediatrické společnosti ČLS JEP za vědeckou činnost a publikační aktivitu mladých pediatrů do 35 let.

Facebooková stránka projektu: https://www.facebook.com/Laborator.VIAL


KONTAKT:

MUDr. Michal Malina, Ph.D., technický koordinátor projektu

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84, Praha 5, 150 06

tel.: +420 22443 2259

e-mail: @email

 

Ing. Mgr. Tereza Kůstková, oddělení komunikace 2. LF UK

tel.: +420 606 215 977

e-mail: @email

Vydáno: 10. 12. 2015 / Upraveno: 30. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková