Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol pomáhá již 50 let

Pokrok, který dětská neurologie zaznamenala v posledních letech, ukazují příběhy tří našich pacientů... Tisková zpráva.

Vydáno: 19. 1. 2021 / Upraveno: 19. 1. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.