Stáž

V souladu s Nařízením vlády č. 274/2016 Sb., část druhá, hlava II, kapitola H, bod I, odst. 3Opatřením rektora č. 13/2019, čl 13, odst. 5 je součástí studijních povinností v doktorském studijním programu absolvování části studia na zahraniční instituci v souhrnné délce nejméně jednoho měsíce nebo další forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci, např. účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí apod.

Zdůrazňujeme, že každý vyjíždějící student je povinen před odjezdem zaevidovat svůj pobyt v SIS (modul „Evidence stáží“). Návod je k dispozici zde. Poté, co se zaevidujete, podepište, prosím, formulář Evidence stáží – prohlášení a odevzdejte jej referentkám. Po návratu je třeba oznámit ukončení pobytu na Oddělení zahraničních záležitostí. Pokud tak student neučiní, stáž mu nepůjde „spárovat“ v rámci RH, které bude vyplňovat ke konci akademického roku. Stáže lze do SIS zadávat zpětně.

Bližší informace ohledně stáží (DS025) dle požadavků jednotlivých OR naleznete v rubrice „Doktorské studijní programy“.

Poslední aktualizace: 10. 2. 2023 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.