Úspěchy

Článek Úloha protonové radioterapie u pacientů s karcinomem prostaty nízkého a středního rizika se stal základem pro mezinárodní doporučení

V roce 2021 byl prezentován stěžejní článek v mezinárodním časopise, který definuje roli a efektivitu protonové radioterapie u pacientů s karcinomem prostaty. Tento článek je výchozím textem pro tvorbu mezinárodních doporučení v léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty.

Kubeš J, Haas A, Vondráček V, Andrlík M, Navrátil M, Sláviková S, Vítek P, Dědečková K, Prausová J, Ondrová B, Vinakurau Š, Grebenyuk A, Doležal T, Velacková B, Rosina J. Ultrahypofractionated Proton Radiation Therapy in the Treatment of Low and Intermediate-Risk Prostate Cancer-5-Year Outcomes. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2021 Feb 12:S0360-3016(21)00189-9. doi: 10.1016/j.ijrobp.2021.02.014. Impact factor 7,031 (2021)

Kompletní text článku Ultrahypofractionated Proton Radiation Therapy in the Treatment of Low and Intermediate-Risk Prostate Canc (pdf, 348.87 KB)

Pořadatelství prvního ročníku edukační akce pro onkology Best of Oncology

Pracoviště organizovalo unikátní edukační akci pro onkology Best of Oncology ve dnech 9. až 10. prosince 2021 v Praze, která navazovala na předchozích pět úspěšných ročníků Best of ASCO. Hlavním pořadatelem byla Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, akce proběhla v Praze 6 v prostorách hotelu Pyramida. Nová koncepce konference prezentovala stěžejní nové informace a výsledky klinických studií prezentovaných na pravidelném setkání největší celosvětové konference onkologů. Tato konference využila nové informace a výsledky klinických studií prezentovaných na pravidelném setkání ASCO. Hlavním cílem konference je praktická aplikace všech nových poznatků do klinické praxe a přínos k péči o pacienty. Tímto umožňuje hlubokou analýzu všech nových výsledků spolu s možností diskuse všech účastníků.

S tím souvisí i série videospotů Novinky v onkologii 2021, jejichž příprava započala koncem roku 2020. Jedná se vždy o krátké video do maximální délky pět minut, kde je odborníkem na danou problematiku okomentováno nové protinádorové léčivo s adekvátní grafikou. V tomto krátkém edukativním sdělení jsou zdůrazněny léčebné výsledky, případně toxicita nového protinádorového léku. Série těchto videí je přístupná všem členům České onkologické společnosti prostřednictvím internetové stránky ČOS. Prvotní ohlasy onkologů jsou velice pozitivní.

Guidelines ESMO pro sarkomy měkkých tkání, osteosarkomy a gastrointestinální stromální tumory 2021

V roce 2021 byla v rámci European Society for Medical Oncology (ESMO) obnovena závazná evropská doporučení pro léčbu sarkomů měkkých tkání, osteosarkomů a gastrointestinálních stromálních nádorů, a to společně s 45 nejvýznamnějšími evropskými onkologickými pracovišti. Tyto guidelines definitivně uspořádaly doporučené postupy diagnostiky, léčby a follow-up pro pacienty s těmito tumory. Na tvorbě těchto doporučení významně a velmi aktivně participovala naše klinika v zastoupení dr. Kateřiny Kopečkové. Zároveň byla naše klinika ustanovena hlavním onkologickým centrem pro management těchto onemocnění v ČR. Každý rok jsou kontrolovány a upravovány guidelines. Níže přikládáme tyto guidelines, jedná se v tomto oboru o naprosto zásadní vytvořený koncept v rámci zemí EU a USA/Kanada.

Guidelines ESMO pro sarkomy měkkých tkání, osteosarkomy a gastrointestinální stromální tumory

V roce 2018 byla v rámci European Society for Medical Oncology (ESMO) vytvořena závazná evropská doporučení pro léčbu sarkomů měkkých tkání, osteosarkomů a gastrointestinálních stromálních nádorů, a to společně s 45 nejvýznamnějšími evropskými onkologickými pracovišti. Tyto guidelines definitivně uspořádaly doporučené postupy diagnostiky, léčby a follow-up pro pacienty s těmito tumory. Na tvorbě těchto doporučení významně a velmi aktivně participovala naše klinika v zastoupení dr. Kateřiny Kopečkové a naše klinika byla ustanovena hlavním onkologickým centrem pro management těchto onemocnění v ČR.

Každý rok jsou kontrolovány a upravovány guidelines, v roce 2020 byla opět tato doporučení revidována a upravena. Níže přikládáme tyto guidelines, jedná se v tomto oboru o naprosto zásadní vytvořený koncept v rámci zemí EU a USA/Kanada.

ESMO soft tissue sarcoma

ESMO GIST

ESMO bone sarcoma

5. ročník konference Best of ASCO

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol byla hlavním pořadatelem již 4. ročníku konference The Best of ASCO, pořádané 10. září 2020 v Praze 6 v prostorách hotelu Pyramida. Nová koncepce konference prezentovala stěžejní nové informace a výsledky klinických studií prezentovaných na pravidelném setkání největší celosvětové konference onkologů – ASCO. Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol jako jediná získala od organizačního výboru ASCO oprávnění prezentovat tato sdělení v rámci ČR a Slovenska. Všechny konference The Best of ASCO využívají veškeré nové informace a výsledky klinických studií prezentovaných na pravidelném setkání ASCO. Jejich hlavním cílem je praktická aplikace všech nových poznatků do klinické praxe a přínos k péči o pacienty. Každý z těchto mítinků umožňuje hlubokou analýzu všech nových výsledků spolu s možností diskuse všech účastníků.

S tím souvisí i série videospotů Novinky v onkologii 2021, jejichž příprava započala koncem roku 2020. Jedná se vždy o krátké video do maximální délky 5 minut, kde je odborníkem na danou problematiku okomentováno nové protinádorové léčivo s adekvátní grafikou. V tomto krátkém edukativním sdělení jsou zdůrazněny léčebné výsledky, případně toxicita nového protinádorového léku. Série těchto videí je přístupná všem členům České onkologické společnosti prostřednictvím internetové stránky ČOS. Prvotní ohlasy onkologů jsou velice pozitivní.

Ustanovení Národního onkologického centra

Zejména s přihlédnutím k dosaženým léčebným výsledkům a objemu léčených pacientů, k unikátním onkologickým diagnózám a užívání inovativních postupů v léčbě byla na podkladě Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR 13/2017 z prosince 2017 ustanovena dvě Národní onkologická centra v ČR – jedním je Komplexní onkologické centrum FN Motol a 2. LF UK. Národní onkologické centrum může oproti ostatním komplexním onkologickým centrům rychleji využívat nové léčebné modality a postupy v onkologii, stává se primárně partnerem ve spolupráci s významnými zahraničními onkologickými centry i s plátci péče. Národní onkologické centrum (NOC) Motol prošlo v roce 2020 úspěšnou reakreditací. Od roku 2020 NOC Motol zastřešuje a garantuje svou vedoucí funkcí Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol společné diagnostické a léčebné postupy spolu s Protonovým centrem Praha 8, onkologickým oddělením Nemocnice Na Homolce a onkologickým oddělením Ústřední vojenské nemocnice. Národní onkologické centrum FN Motol je spolu s druhým NOC Brno unikátní onkologické pracoviště šíří poskytované péče.

Nové členství v prestižní organizaci EURACAN pro léčbu vzácných nádorových onemocnění

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol se v roce 2020 stala právoplatným členem organizace EURACAN (European Network for Rare Adult Solid Cancer). Organizace EURACAN zastřešuje a koordinuje 75 vysoce specializovaných onkologických center v 24 zemích, které se zabývají diagnostikou a léčbou vzácných nádorových onemocnění. Díky členství v této prestižní organizaci Onkologická klinika participuje na léčbě moderními a novými biologickými protinádorovými léčivy u vzácných nádorových onemocnění, má prioritní přístup na participaci klinických hodnocení nových protinádorových léků. Podílíme se na tvorbě a úpravě mezinárodních léčebných doporučení vzácných malignit, stali jsme se evropským expertním centrem pro vzácné malignity v rámci ČR, v organizaci EURACAN spoluvytváříme výzkumné programy v léčbě vzácných malignit, jsme výukovým pracovištěm pro ostatní onkologická pracoviště v ČR pro problematiku vzácných nádorových onemocnění. V rámci skupiny EURACAN existuje deset sekcí pro různé vzácné malignity, naše klinika je aktuálně členem sekcí sarkomů měkkých tkání (G1), vzácných nádorů gynekologických a urogenitálních (G2), vzácných nádorů hlavy a krku (G7) a neuroendokrinních malignit (G4).

Nové lineární urychlovače Truebeam

V únoru 2019 byl uveden do provozu první z nových lineárních urychlovačů Truebeam, zároveň s jeho uvedením do provozu byla zavedena roitační technika s objemově modulovanou intenzutou VMAT. V dubnu 2019 byla do provozu uvedena radioterapie řízená dýchacím cyklem, u pacientek postupujících radioterapii prsu byla zavedena rotační technika v hlubokém nádechu (DIBH, Deep Inspiration Breath Hold). V září 2019 byl uveden do klinického provozu druhý z nových lineárních urychlovačů Truebeam, v listopadu 2019 byl naistalován třetí lineární urychlovač Truebeam s uvedením do provozu v únoru 2020. Moderní přístroje jsou výhodné díky využití nejmodernějších technologií v léčbě pacientů a stávají se platformou postgraduální, ale i pregraduálni výuky nejmodernějších možností teleradioterapie v ČR.

Onkologická klinika členem nejprestižnější sítě onkologických center v Evropě – The Organisation of European Cancer Institutes

V listopadu 2019 se Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol stala právoplatným členem The Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Tato evropská organizace sdružuje jen úzký počet nejkvalitnějších onkologických center v Evropě (kromě naší kliniky je to v Česku dále jen Masarykův onkologický ústav Brno a Institut biostatistiky a analýz Brno). Členové této instituce musí v rámci evropského státu vykázat přísně kontrolované léčebné výsledky, vysokou kvalitu péče o pacienty, vysoký počet publikací v impaktovaných časopisech. Členství v organizaci přináší exkluzivní přístup k novým preparátům v léčbě pacientů, umožňuje porovnávat a společně prezentovat data s nejlepšími onkologickými pracovišti v Evropě a umožňuje neomezený přístup k projektům OECI i EORTC ve smyslu akademických klinických studií (nové léčebné protokoly, nové léčebné preparáty), dále přednostní a hrazené edukativní programy pro naše zaměstnance. Členové této instituce musí v rámci evropského státu vykázat přísně kontrolované léčebné výsledky, vysokou kvalitu péče o pacienty, vysoký počet publikací v impaktovaných časopisech. V roce 2020 jsme naše členství v OECI obhájili, a to průkazem léčebných výsledků vybraných diagnóz, počtem probíhajících klinických studií s inovativními protinádorovými léky a také počtem publikací v impaktovaných časopisech.

Guidelines ESMO – sarkomy měkkých tkání, osteosarkom, gastrointestinální stromální tumor

V roce 2018 byla v rámci ESMO vytvořena závazná evropská doporučení pro léčbu sarkomů měkkých tkání, osteosarkomů a gastrointestinálních stromálních nádorů, a to společně s 50 nejvýznamnějšími evropskými onkologickými pracovišti. Tyto guidelines definitivně uspořádaly doporučené postupy diagnostiky, léčby a follow-up pro pacienty s těmito tumory. Na tvorbě těchto doporučení významně a velmi aktivně participovala naše klinika v zastoupení dr. Kateřiny Kopečkové a naše klinika byla ustanovena hlavním onkologickým centrem pro management těchto onemocnění v ČR.

V přílohách posíláme tyto guidelines, jedná se v tomto oboru o naprosto zásadní vytvořený koncept.

ESMO soft tissue sarcoma

ESMO GIST

ESMO bone sarcoma

Ustanovení Komplexního onkologického centra FN Motol a 2. LF UK Praha jako Národního onkologického centra (NOC)

Po opakovaných jednáních s Ministerstvem zdravotnictví ČR a s plátci péče v ČR, zejména s přihlédnutím k dosaženým léčebným výsledkům a objemu léčených pacientů, unikátní onkologické diagnózy a užívání inovativních postupů v léčbě, byla na podkladě Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR 13/2017 z prosince 2017 ustanovena dvě Národní onkologická centra v ČR – jedním je Komplexní onkologické centrum FN Motol a 2. LF UK Praha. Národní onkologické centrum může proti ostatním komplexním onkologickým centrům využívat rychleji nové léčebné modality a postupy v onkologii, stává se primárně partnerem ve spolupráci s významnými zahraničními onkologickými centry i s plátci péče! Díky tomu se stává unikátním onkologickým centrem v ČR od prosince 2017, spolu s Národním onkologickým centrem Masarykova onkologického ústavu Brno.

Členství v The Organisation of European Cancer Institutes (OECI)

V listopadu 2019 se Onkologická klinika FN Motol a 2. LF UK Praha stala právoplatným členem The Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Tato evropská organizace sdružuje jen úzký počet nejkvalitnějších onkologikých center v Evropě (kromě naší klinik\ je to v ČR dále jen Masarykův onkologický ústav Brno a Institut biostatistiky a analýz Brno). Členové této instituce musí v rámci evropského státu vykázat přísně kontrolované léčebné výsledky, vysokou kvalitu péče o pacienty, vysoký počet publikací v impaktovaných časopisech. Členství v organizaci přináší exkluzivní přístup k novým preparátům v léčbě pacientů, umožňuje porovnávat a společně presentovat data s nejlepšími onkologickými pracovišti v Evropě a umožňuje neomezený přístup k projektům OECI i EORTC ve smyslu akademických klinických studií (nové léčebné protokoly, nové léčebné preparáty), dále přednostní a hrazené edukativní programy pro naše zaměstnance.

3. ročník konference Best of ASCO

Ve dnech 10.9.-11.9.2020 byla Onkologická klinika FN Motol a 2. LF UK Praha hlavním pořadatelem již 3. ročníku konference The Best of ASCO, pořádané v Praze v hotelu Pyramida. Tato nová koncepce konference prezentovala stěžejní nové informace a výsledky klinických studií prezentovaných na pravidelném setkání největší celosvětové konference onkologů – ASCO. Onkologická klinika FN Motol a 2. LF UK Praha jako jediná získala od organizačního výboru ASCO oprávnění prezentovat tato sdělení v rámci ČR a Slovenska. Již první ročník se setkal s mimořádným úspěchem, vybraná sdělení prezentovali vybraní nejlepší odborníci na danou onkologickou problematiku v ČR a na Slovensku. Proto byl organizován 2. a nyní 3. ročník této konference a zaznamenává nadále narůstající zájem odbrné veřejnosti, tato konference bude naší klinikou, jako hlavním pořaadatelem, i nadále organizována.  

Uspořádání XIX. Motolských onkologických dnů

Motolské onkologické dny jsou pravidelnou onkologickou konferencí a setkáním předních českých onkologů a dalších lékařů, kteří se účastní léčby malignit: screening karcinomu prsu, kontroverze v léčbě karcinomu prsu, screening a prevence kolorektálního karcinomu, dětské malignity, novinky v imunologické a biologické léčbě nádorů. Dalším tématem je screening malignit a jejich léčba, tato část konference se odehrává ve spolupráci s Klinikou dětské hematologie a onkologie FN Motol. Tímto tématem jsou Motolské onkologické dny v rámci ČR zcela unikátní konferencí.

Joint Action for Rare Cancer

Klinika je po letech intenzivní spolupráce jediným zástupcem České republiky v Evropské iniciativě pro problematiku vzácných nádorů – Joint Action for Rare Cancer (JARC), v rámci ČR garantováno Ministerstvem zdravotnictví ČR. Toto členství je i v rámci střední Evropy nadále zcela unikátní a umožní spoluúčast na výzkumných projektech v rámci EU.

Členství v evropské referenční síti center pro vzácná onemocnění ERN-EUCAN

Onkologická klinika a Masarykův onkologický ústav Brno se staly po letech spolupráce s EUCAN jedinými referenčními onkologickými centry evropské referenční sítě center pro vzácná onemocnění v České republice. Toto členství umožní spoluúčast na významných mezinárodních výzkumných projektech s omezeným počtem úzce vybraných zúčastněných center, dále přístup k nejmodernějších léčebným metodám i preparátům a spoluautorství při publikacích léčebných výsledků společně s největšími evropskými onkologickými centry. Tato nejužší spolupráce byla započata od roku 2016 a vedla k vytvoření ESMO guidelines léčby měkkotkáňových sarkomů a GIST a osteosarkomů v roce 2018, kde naše pracoviště bylo jako hlavní spoluautor v rámci střední Evropy!   

Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění

Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění ve FN Motol, reg. č. NF-CZ11-PDP-3-003-2014 – Norské fondy. Tento program je financován Norskými fondy, hlavním řešitelem je prof. Milan Macek z ÚBLG a spoluřešitelem dr. Kateřina Kopečková z Onkologické kliniky. Centrum shromažďuje a analyzuje incidenci vzácných chorob a léčebné výsledky u onkologických chorob.

Vzácné nádory v onkologii

Tato monografie shrnuje poznatky v diagnostice a terapii vzácných nádorových onemocnění. Jedná se o první publikaci tohoto druhu v českém jazyce, která sumarizuje multidisciplinární přístup k malignitám s výskytem pod 5/10000 obyvatel. Kniha byla oceněna publikací roku ČOS ČLS JEP. Autor: Kateřina Kubáčková a kol., Mladá fronta 2015.

XVIII. Motolské onkologické dny

Pravidelné březnové setkání předních českých onkologů, ale i ostatních profesí, je nastaveno zejména jako sdělení novinek ve screeningu malignit, detekci a léčbě časných stádií a záchyt sekundárních malignit. Dalším tématem, které vyplývá z propojenosti s Klinikou dětské hematologie a onkologie FN Motol, jsou malignity dětského věku v dospělosti a malignity dospělého věku u dětí a adolescentů. Tímto pravidelným tématem je onkologické motolské symposium proti jiným onkologickým kongresům v ČR zcela unikátní.

Survival Outcomes in Adolescent and Young Adults with Cancer

Survival Outcomes in Adolescent and Young Adults with Colorectal and Pancretic Cancer. Mezinárodní spolupráce na programu mezi onkologickými pracovišti: Jewish General Hospital Montreal Canada, Institut Paoli-Calmettes Marseille France and Oncology Clinic Motol Prague. Projekt hodnotí léčebné výsledky nádorů dospělého věku u dětí a adolescentů.

Aktivní členství kliniky v Sarcoma Group EORTC

Od roku 2014 se zástupci kliniky aktivně účastní zasedání v evropské sekci Sarcoma Group EORTC. Jsou zde vyhodnocovány údaje z mezinárodních registrů a klinických studií, a s těmito daty se následně vytváří doporučené terapeutické postupy a protokoly dle jednotlivých diagnóz. Z posledních doporučení s naší aktivní účastí je nutno zmínit protokol pro léčbu Ewingova sarkomu. Díky tomuto členství nyní nově participujeme na akademických klinických studiích EORTC – např. studie porovnávající přínos zoledronatu jako aditivního přípravku ke standardní chemoterapii protokolu Euro-Ewing.

Registr dat léčby solidních nádorů

Onkologická klinika Motol se stala jedním z nejaktivnějších členů registrů kolorektálního karcinomu, neuroendokrinních tumorů a nádorů ledviny. Registry dokumentují efektivitu terapie a stávají se podkladem pro zajímavá data, která byla již opakovaně publikována v mezinárodních časopisech a která se stala i oporou ve vyjednávání s plátci zdravotní péče v ČR. Tyto registry jsou svými daty v rámci zemí EU unikátní.

Vzácná onemocnění v kostce

Publikace, jejíž editorkou a hlavní autorkou je MUDr. Kateřina Kubáčková, se stala první souhrnnou publikací v ČR, která se věnuje tématu vzácných nádorů. Tato nádorová onemocnění sice nepatří mezi častá, ale jejich incidence i díky lepší diagnostice stoupá. Protože právě pro tato nádorová onemocnění neexistují většinou doporučené postupy terapie, bývají tyto nemoci dosud léčeny často dle lokálních zvyklostí a individuálních zkušeností. Publikace shrnula dosavadní poznatky v diagnostice a terapii vzácných novotvarů a stala se velmi oceňovanou pomůckou a návodem pro jejich co nejúčinnější léčbu. Vzácná onemocnění v kostce. Mladá fronta, 2014.

XVII. Motolské onkologické dny

Pravidelné březnové setkání předních českých onkologů, ale i ostatních profesí, je nastaveno zejména jako sdělení novinek v léčbě malignit a jejich odraz v praxi. Dalším tématem, které vyplývá z propojenosti s Klinikou dětské hematologie a onkologie FN Motol, jsou malignity dětského věku v dospělosti a malignity dospělého věku u dětí a adolescentů. Tímto pravidelným tématem je onkologické motolské symposium proti jiným onkologickým kongresům v ČR zcela unikátní.

Spoluřešitelství grantu

5291, reg. č. NT14055: „Studie genetických faktorů korelujících s prognózou karcinomu prsu“ (2013–2015), řešitel: dr. Souček/SZÚ.

Spoluřešitelství grantu

5265, reg. č. NT12193: „Difúzní velkobuněčný a folikulární lymfom – analýza vlivu prognostických faktorů a léčebných postupů na osud nemocných; lymfomový projekt České republiky“ (2011–2015), řešitel: prof. Trněný/VFN.

Spoluřešitelství grantu

5247, reg. č. NT11559: „Fáze I/II klinické studie imunoterapie karcinomu prostaty pomocí vakcinace dendritickými buňkami“ (2010–2014), řešitel: prof. Bartůňková/2. LF UK.

Léčba gastrointestinálního stromálního tumoru

MUDr. Linke, doc. Prausová a MUDr. Kubáčková jsou hlavními garanty české skupiny pro léčbu gastrointestinálního stromálního tumoru. Souhrnná data skandinávsko-německého registru a česko-slovenského registru se stala nejrobustnějšími údaji v Evropě a i díky těmto datům, která prokázala benefit adjuvantní léčby imatinibem u vysoce rizikových pacientů s GIST po resekci, začala být tato adjuvantia ve střední Evropě plně hrazená. Výsledky byly publikovány v jednom z nejuznávanějších časopisů. Risk of recurrence of gastrointestinal stromal tumour after surgery: an analysis of pooled population-based cohorts. Lancet Oncology 2012,13 (3),265–274.