Dr. . Libý je prvním autorem článku Letter: The Wolf Sign.

Dr. . Libý je prvním autorem článku Letter: The Wolf Sign. v časopise Neurosurgery, 81(5), E68–E69. IF 4.889 z roku 2017