Dr. P. Libý je prvním autorem článku The Wolf Sign.

Dr. P. Libý je prvním autorem článku The Wolf Sign. v časopise Neurosurgery, 82(5), E139–E139

r. 2018