Doc. J. Zieg a doc. S. Skálová a kol. autory monografie Dětská nefrologie do kapsy

Doc. J. Zieg a doc. S. Skálová a kol. se stali autory monografie Dětská nefrologie do kapsy. Cílem autorů je uspokojit velkou poptávku lékařů po publikaci tohoto typu a podat přehledné a srozumitelné aktuální informace o onemocnění ledvin v dětském věku. Formát do kapsy umožňuje rychlý náhled na etiologii, diagnostiku a léčbu všech hlavních nefropatií. Monografie svým obsahem pokrývá komplexně celé spektrum chorob ledvin a vývodných močových cest, dále problematiku iontové a vodní rovnováhy, dialýzy, transplantace ledviny a řadu dalších důležitých témat. Kniha je dobrým pomocníkem lékaře při péči o dětské pacienty.