Mezinárodní kongres Study Group on Genetics of Diabetes na 2. lékařské fakultě

Ve dnech 16.–18. 5. 2019 uspořádala Pediatrická klinika v prostorách nově zrekonstruované Velké posluchárny prestižní mezinárodní kongres Study Group on Genetics of Diabetes (SGGD-EASD), který se koná každé dva roky pod záštitou největší evropské organizace sdružující profesionály v diabetologii European Association for the Study of Diabetes (EASD). Kongresu se zúčastnilo 150 vědců z celého světa, mimořádné bylo také zastoupení zvaných řečníků z řad významných profesorů z Evropy i USA.