Zavedení vysoko-rozlišovací jícnové manometrie (HRM)

Dětská gastroenterologie, Pediatrická klinika: Vysoko-rozlišovací jícnová manometrie (HRM) je vyšetření zaměřené na rozbor motilitní funkce horního GIT. Používá se ve špičkových světových centrech dětské i dospělé gastroenterologie. Díky HRM lze diagnostikovat a sledovat onemocnění, která nejsou jinou metodou zjistitelná nebo jen velmi obtížně. Dr. Tereza Lerchová si osvojila techniku HRM během stáže v Amsterdamu a nyní je tedy dostupná i na Pediatrické klinice FN Motol.