Doc. D. Göpfertová členkou Národní komise pro certifikaci polioeradikace

Doc. D. Göpfertová byla v prosinci 2019 jmenována Ministerstvem zdravotnictví do Národní komise pro certifikaci polioeradikace.