Program neinvazivní ventilační podpory (NIV) u dětí

Program neinvazivní ventilační podpory (NIV) u dětí

Pracoviště dětské pneumologie Pediatrické kliniky v průběhu roku 2018 zásadním způsobem rozvinulo program neinvazivní ventilační podpory pro děti od 3 měsíců do 18 let věku. Největší skupiny tvoří pacienti s myopatickým syndromem a se syndromem obstrukční spánkové apnoe. Postupně zařazujeme i děti s dalšími, méně obvyklými indikacemi – překlenutí období („bridging terapie“) k transplantaci plic, intersticiální plicní procesy, těžký průběh primární ciliární dyskineze nebo Pierre-Robinův syndrom.