AndroidAPS – řešení léčby diabetu 1. typu?

AndroidAPS – řešení léčby diabetu 1. typu?

Ideálním cílem pro léčbu diabetu 1. typu je systém „uzavřené smyčky“ („umělé slinivky“). V roce 2018 jsme se tomuto ideálu přiblížili systémem AndroidAPS, originální mobilní aplikací, která vyhodnocuje data z glykemického senzoru a upravuje dávky inzulinu vydávaného inzulinovou pumpou. Efektivitu a bezpečnost systému AndroidAPS jsme prokázali in silico modelováním. Získané výsledky využijeme v RCT prospektivní studii přímo na pacientech, pro kterou jsme získali grant TA ČR.