Nejlepší publikace časopisu Hormone Research in Paediatrics

V září 2017 převzali na světovém kongresu dětské endokrinologie ve Washingtonu autoři z Pediatrické kliniky a Gennetu (první autor J. Stoklasová) ocenění za článek A Rare Variant of Turner Syndrome in Four Sequential Generations: Effect of the Interplay of Growth Hormone Treatment and Estrogens on Body Proportion. Klinická, cytogenetická a auxologická analýza přispěla k poznání regulace růstu a proporcionality u Turnerova syndromu.