Jubilejní kongres ESPGHAN v Praze

10.–13. 5. 2017 proběhl v Kongresovém centru 50. kongres evropské dětské gastroenterologie ESPGHAN s rekordním počtem 4600 účastníků z 96 zemí. Prezidentem byl doc. Jiří Bronský, ve výboru pracovali prof. Nevoral, doc. Hradský, dr. Kotalová a dr. Mitrová. Z 975 abstraktů bylo vybráno 138 ústních sdělení, 120 ePosterů a 581 posterů. Při kongresu probíhala výuka v endoskopické zóně, významně jsme přispěli i k postgraduálnímu IBD kurzu. Ohlasy účastníků byly nadšené!