Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2017

Program Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2017

Při příležitosti 40. výročí založení Dětského kardiocentra jsme ve dnech 21.–22. 9. 2017 pořádali pod záštitou České kardiologické společnosti v Břevnovském klášteře v Praze slavnostní sympózium s názvem Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2017. Odborný program sympózia zahrnoval vyzvané přednášky významných českých i zahraničních hostů jak z oboru dětské kardiologie a kardiochirurgie, tak i z oblasti kardiologie a kardiochirurgie dospělých s vrozenými srdečními vadami. Sympózia se zúčastnili jak zakladatelé Dětského kardiocentra prof. Milan Šamánek, prof. Bohumil Hučín a MUDr. Marie Voříšková, tak i bývalí kolegové z Dětského kardiocentra, kteří následně odešli pracovat na různá světová pracoviště a šíří tam slávu české dětské kardiologie a kardiochirurgie: prof. Jan Marek (Londýn), MUDr. Zdeněk Slavík (Londýn), prof. Jaroslav Hruda (Amsterdam), prof. Martin Kostelka (Lipsko) a MUDr. Roman Gebauer (Lipsko).

Součástí doprovodného společenského programu byla i velmi úspěšná výstava a aukce uměleckých děl s tématikou srdce vytvořených dětmi různých věkových kategorií, která přinesla výtěžek více než 300 000 Kč věnovaný na rekonstrukci ubytovny pro rodiče pacientů ve FNM. Ku příležitosti sympózia bylo sestrou Dětského kardiocentra Michaelou Ludvíkovou iniciováno vydání ilustrované knihy Uzdravovací pohádky (nakladatelství GRADA) napsané pro malé pacienty dětmi ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Praha 6 – Řepy a ilustrovaná žáky ZUŠ VL. Ambrose z Prostějova. Kniha byla v rámci sympózia pokřtěna a je volně v prodeji.