Program transplantace srdce a dlouhodobé mechanické podpory oběhu u dětí

MUDr. Karel Koubský, Ph.D.

Od roku 2014 byl na Dětském kardiocentru zahájen program transplantace srdce u dětí (dosud 21 pacientů) a dlouhodobé mechanické srdeční podpory (dosud 6 pacientů). Jeden pacient zemřel, u všech ostatních, včetně šesti pacientů s mechanickou srdeční podporou, byly výkony úspěšné, jsou v domácím ošetřování a došlo u nich k zásadnímu zlepšení kvality života (Obrázek 1). Příběh našeho prvního transplantovaného pacienta můžete zhlédnout (Video 1).

Video 1

Obrázek 1: Pravděpodobnost přežívání po transplantaci srdce v Dětském kardiocentru

V roce 2017 jsme jako první v ČR použili parakoporální mechanickou srdeční podporu Berlin Heart Excor umožňující čtyřměsíční přemostění k úspěšné transplantaci u 18měsíční dívky s terminálním srdečním selháním (Video 2). V roce 2019 jsme provedli transplantaci srdce u rekordního počtu 5 a v roce 2020 u 4 dětských pacientů. Velkou radost nám udělala i malá pacientka, u níž jsme k přemostění k transplantaci použili intrakorporální centrifugální pumpu HeartWare (Video 3).

Video 2
Video 3