Vydání celostátní učebnice Memorix Histologie

Dr. J. Balko je jedním z hlavních autorů učebnice Memorix histologie. J. Balko, Z. Tonar, I. Varga a kol.: Memorix histologie, Stanislav Juhaňák – TRITON, Praha 2016.