Publikační aktivita v rámci grantů a výzkumných záměrů

Kumulativní IF za 34 publikací v roce 2016 v rámci řešení projektů na ÚPMM a ve spolupráci s dalšími pracovišti činil 143,410.