Bednářova cena udělená 2012

Za vědeckou práci: Kodet R., Mrhalová M., Stejskalová E., Kabíčková E.: Burkittův lymfom (BL): reklasifikace 39 lymfomů diagnostikovaných v minulosti jako BL nebo Burkitt-like lymfom s využitím fluorescenční in situ hybridizace. Čs Patol 2011; 47(3): 106–114