Publikační činnost pracoviště

Primárně a ve spolupráci s jinými institucemi za rok 2015 celkem 24 publikací v časopisech s IF v celkové výši IF 73,756.