Celostátní učebnice pro studující medicíny

Prof. MUDr. R. Kodet, CSc., RNDr. M. Mrhalová, Ph.D., jsou členy autorského kolektivu celostátní učebnice: Obecná patologie. ed. C. Povýšil, I. Šteiner, Galén 2011, první vydání. Kapitoly: Obecná onkologie (R. Kodet, M. Mrhalová), str. 133–188. Klasifikace epitelových nádorů (R. Kodet), str. 191–202.