Domácí ocenění

Doc. MUDr. J. Zámečník, Ph.D., a kolektiv získali „Čestné uznání ministryně zdravotnictví za rok 2009“ za řešení grantového projektu IGA MZČR „Myasthenia gravis: potenciální přínos svalové biopsie v rámci thymektomie“. Cena je udělovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR za mimořádné výsledky dosažené v projektu aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje.