Organizování mezinárodních studií

R. Kodet a E. Veselá jsou za obor patologie zapojeni jako koordinátoři mezinárodní studie Difúzních velkobuněčných B lymfomů, ve které jsou zapojeny státy – ČR, Polsko, Maďarsko, Rusko.