Řešení výzkumného záměru MZO FNM 2005 / 6704

Za rok 2009 jsme doložili celkem 19 sdělení, u kterých jsme dosáhli součtu publikačního IF 55,427. Je to ještě příznivější výsledek než v letech 2007 a 2008.