Výzkumný záměr

ÚPMM získal v roce 2007 jako jediný z FN v Motole ocenění ve skupině A za řešení Výzkumného záměru MZ ČR za rok 2007 – 12 publikací v zahraničních časopisech původní práce in extenso s celkovým IF 32,471.