Klinicko-patologický kurz

V. Campr a R. Kodet se podíleli na mezinárodním klinicko-patologickém kurzu v rámci organizace Lymphoma Forum of Excellence, opakovaně pořádaném mezinárodní skupinou pro diagnostiku a léčbu lymfomů a za Českou Republiku 1. interní klinikou UK 1. LF a VFN (2006, 2007, 2008).