Úspěšné obhájení projektů

V roce 2015 pod vedením školitelky doc. Göpfertové dokončily své výzkumné projekty, podložené granty IGA, úspěšně obhájily a ukončily doktorské studium biomedicíny v oboru preventivní medicína dvě doktorandky, dr. Zuzana Sečníková, Ph.D., a dr. Kateřina Jůzlová, Ph.D. Další tři se k obhajobě připravují.